Udruženje uputilo Federalnom ministarstvu finansija sugestije na prednacrt Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju - UDOFBiH