Osiguranje od nezgode

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.


Nesretnim slučajem smatraju se naročito sljedeći događaji:

  • sudar
  • udar kakvim predmetom ili o kakav predmet
  • udar električne struje ili groma
  • pad
  • ranjavanje oružjem
  • raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijalima

SAZNAJ VIŠE

Podijeli članak