Životna osiguranja

Životna osiguranja su, kao što i samo ime kaže, osiguranja života. To su sva osiguranja kod kojih obaveza osiguravača zavisi od starosti, odnosno životne dobi osiguranika, dužine trajanja ugovora o osiguranju života.

Osiguranjem života pokriva sljedeće:

  • slučaj doživljenja istekom roka trajanja ugovorenog perioda osiguranja
  • slučaj smrti u periodu ugovorenog trajanja osiguranja
  • mješovito osiguranje koje uključuje i slučaj smrti i slučaj doživljenja

SAZNAJ VIŠE

Podijeli članak