Osiguranje od požara

Predmet osiguranja mogu biti sve stvari (građevinski objekti, inventar i oprema, zalihe sirovina, materijal, poluproizvodi i roba, pokretne stvari u domaćinstvima i sl.) koje su u vlasništvu i/ili posjedu osiguranika, osim onih koje su uslovima osiguranja isključene iz osiguranja.

Obuhvata sljedeće nedjeljive rizike :

  • požar i udara groma
  • eksplozija, osim eksplozije od nuklearne energije, ukoliko nije drukčije ugovoreno
  • oluja
  • grad (tuča)
  • udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani gradjevinski objekat
  • pad vazdušne letilice
  • manifestacije i demonstracije

SAZNAJ VIŠE

Podijeli članak