Osiguranje stakla od loma

U ovom slučaju osiguranje pokriva bilo koju opasnost.

Predmet osiguranja mogu biti

  • sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame
  • slike, ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i slično
  • ogledala ulična (za regulisanje saobraćaja)
  • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
  • neonske i ostale svijetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih

SAZNAJ VIŠE

Podijeli članak