Osiguranje usjeva i nasada

Predmet osiguranja mogu biti usjevi, plodovi, livadske trave, ljekovito i ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, voćni, lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršene 6-te godine, vrbe za pletarstvo i trska.
Osiguranje pokriva sljedeće rizike :

  • Grad
  • Požar
  • Udar groma

SAZNAJ VIŠE

Podijeli članak