OSNOVNI POJMOVI

  • Premija osiguranja 

  Novčani iznos (cijena) koji ugovaratelj osiguranja treba da plati za osiguranje 

  SAZNAJ VIŠE

  • Polica osiguranja

  Predstavlja osnovnu ispravu u pisanoj formi kojom se određuju prava i obaveze učesnika i koja kao takva prati posao osiguranja.

  SAZNAJ VIŠE

  • Franšiza

  Dio štete koji, na osnovu zaključenog ugovora, osiguranik snosi sam.

  SAZNAJ VIŠE

  • Naknada štete

  Naknada štete u osiguranju predstavlja naknadu za pokriće ostvarenog, osiguranog rizika.

  SAZNAJ VIŠE

  • Rizik

  U osiguranju predstavlja neželjen, negativan i neizvjestan događaj koji može nanijeti štetu osiguraniku i za koji se zaključuje polica osiguranja.

  SAZNAJ VIŠE

  • Osiguranik

  Fizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika.

  SAZNAJ VIŠE

  • Osigurani slučaj

  Nastanak okolnosti koje, na osnovu zakona ili ugovora o osiguranju, obavezuju osiguravača da osiguraniku isplati odštetu ili učini šta drugo. Osigurani slučaj je neizvijestan i nezavisan od volje ugovarača osiguranja, to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.

  SAZNAJ VIŠE

Podijeli članak