Odbor za provođenje edukativnih aktivnosti: akcenat na upravljanje rizicima i liberalizaciju AO - UDOFBiH