Udruženje društava za osiguranje FBiH organizovalo online edukaciju na temu MSFI 17 za djelatnike osiguravajućih društava - UDOFBiH