Udruženje dostavilo Agenciji za nadzor osiguranja FBiH prijedloge izmjena i dopuna Uvjeta i Tarife AO - UDOFBiH