Objavljeni stručni radovi konferencije “Dani osiguranja u BiH” - UDOFBiH