Skupština Udruženja podržala izvještaje o radu i finansijskom poslovanju – formira se informacijska platforma za prevenciju prevara u osiguranju - UDOFBiH