Osniva se Centar za edukaciju i istraživanje u osiguranju - UDOFBiH