Održan prvi sastanak Radne grupe za MSFI 17 sa predstavnicima Udruženja, Agencije za nadzor osiguranja F BiH i Aktuarskog društva - UDOFBiH