Udruženje potpisalo sporazum sa Pravnim fakultetom i SUM