POZIV NA PRIJAVU – Generalni seminar o osiguranju – 1 dio