Udruženje potpisalo sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu - UDOFBiH