Održana prva edukacija u okviru Generalnog seminara o osiguranju CEIOS - UDOFBiH