Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
2016.godina
2015.godina
2010.godina
2009.godina
2008.godina
2007.godina
2007.godina

Saopćenje možete preuzeti ovdje.

 AKTIVNOSTI UDRUŽENJA U 2015. GODINI
Uputstvo o primjeni odredbi bonusa/malusa u osiguranju od automobilske odgovornosti možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

 

 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo