CILJEVI I DJELATNOST - UDOFBiH

Ciljevi Udruženja su:

  • Međusobno povezivanje članova Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja osiguranja.
  • Razmjena iskustava među članovima i promoviranje osiguranja putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Djelatnost Udruženja obuhvata:

  • Proučavanje i praćenje razvoja osiguranja i aktuelnih pitanja iz ove oblasti.
  • Predlaganje, priprema i organizacija ili koordinacija: simpozija, panel sesija, okruglih stolova i drugih oblika javnih rasprava o temama i pitanjima od značaja za unapređenje poslovanja osiguranja, finansijskog sektora ili privrede Bosne i Hercegovine u cjelini, programa tržišnih istraživanja, marketinga i promocije novih proizvoda osiguranja, standarda i/ili tehnologija u Federaciji Bosne i Hercegovine, sistema prikupljanja, obrade i razmjene informacija o  poslovnim  informacijama  od zajedničkog interesa za članove Udruženja, programa stručne obuke i specijalističkog usavršavanja radnika u osiguranju.
  • Pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti osiguranja, te po potrebi, pribavljanje autentičnih tumačenja zakonskih i podzakonskih propisa i preduzimanje drugih pravnih radnji u svim vrstama postupaka.
  • Prikupljanje i evidencija statističkih i drugih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja.
  • Predstavljanje članova na međunarodnim skupovima.
  • Saradnja sa sličnim Udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu.
  • Obavljanje drugih poslova u okviru Udruženja u skladu sa Zakonom.