Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
Osnivači udruženja
Članice udruženja
 ČLANICE UDRUŽENJA

U članstvo Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine pristupila su slijedeća društva za osiguranje i reosiguranje (navedena po abecednom redu)

Rb

Naziv osnivača

Mjesto

Ulica i broj

Ime, prezime
i funkcija zastupnika

1.

ASA OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Bulevar Meše
Selimovića 16.

Feđa Morankić, direktor Društva

2.

AURA OSIGURANJE a.d.

Banja Luka

Velljka Mlađenovića
7d

Bojan Burazor, direktor Društva

3.

BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Trg međunarodnog prijateljstva 20

Željko Pervan,
direktor društva

4.

BOSNA REOSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Zmaja od Bosne 74

Zlatan Filipović ,
direktor društva

5.

Brčko gas osiguranje d.d.

BRČKO

Banjalučka 8

Cvijetin Sofić, direktor Društva

6.

CAMELIJA OSIGURANJE d.d.

BIHAĆ

5. korpusa 3

Irfan Čavkić,
direktor društva

7.

Wiener osiguranje a.d.

BANJA LUKA

Kninska 1a

Srđan Šuput,
direktor društva

8.

CROATIA OSIGURANJE d.d.

LJUBUŠKI

Nikole Kordića b.b.

Ivan Luburić ,
direktor Društva

9.

DRINA OSIGURANJE a.d.

MILIĆI

Trg Rudara br. 1

Milomir Durmić, direktor Društva

10.

DUNAV OSIGURANJE a.d.

BANJA LUKA

Veselina Masleše 28

Stevo Aničić, direktor Društva

11.

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Trg međunarodnog prijateljstva 20

Damir Hadžić,
direktor društva**

12.

GRAWE OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Trg Solidarnosti 2

Fikret Hodžić,
direktor društva

13.

MERKUR BH OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Fra Anđela Zvizdovića 1

Sabina Mujanović,
direktor društva

14.

MIKROFIN OSIGURANJE a.d

BANJA LUKA

Aleja Svetog Save 59

Brane Stupar,
direktor društva

15.

SARAJEVO OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Čobanija 14

Arif Kulić,
direktor društva

16.

TRIGLAV BH OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Dolina 8

Edib Galijatović, direktor društva

17.

UNIQA OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Obala Kulina bana 19

Senada Olević,
direktor društva

18.

VGT OSIGURANJE d.d.

VISOKO

Alaudin 1

Halim Zukić,
direktor društva

19.

ZOVKO OSIGURANJE d.d.

ŽEPČE

Goliješnica b.b.

Franjo Zovko, direktor društva

 

 
 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo