Kako se tretira osiguranik koji je imao prijavljene štete u MRP? - UDOFBiH