Kako se tretira osiguranik koji nije imao prijavljene štete u MRP? - UDOFBiH