Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
Kratak istorijat djelatnosti osiguranja
Regulativa djelatnosti osiguranja
Mjesto i uloga osiguravateljne djelatnosti
Potrebe za osiguranjem imovine i osoba...
Popis grupa i vrsta osiguranja
Saznajte više o najučestalijim vrstama osiguranja

 OSIGURANJE IMOVINE I LICA

KRATAK ISTORIJAT DJELATNOSTI OSIGURANJA

Djelatnost osiguranja imovine i lica ima dugu istoriju. Prve potrebe za osiguranjem javile su se sa pojavom prvih "viškova", jer s njima dolazi do potrebe čuvanja, održavanja i prometa (razmjene) tim "viškovima" i pojavljuju se razne opasnosti u vezi s tim. Tek razvojem trgovine, a posebno pomorstva i prekomorske trgovine dolazi do takvog nivoa potreba za zajedničkim snošenjem rizika da su se morali pronači načini i modeli njihovog podmirivanja. Tako se tragovi prvih, primitivnih, oblika osiguranja pominju još u starom vijeku. Međutim, prvi pisani tragovi začetaka osiguranja pominju se u Hamurabijevu zakoniku kojim se propisivalo da štetu koju prouzrokuju pustinjski razbojnici snose svi sudionici karavana. U srednjem vijeku unutar staleških organizacija (cehovi, gilde i dr.) pojavljuju se različiti oblici samopomoći prvenstveno humanitarnog karaktera.

Kao prvi pisani ugovor o pomorskom osiguranju (notarijska isprava) pominje se ugovor iz \enove 1247. godine. Prva tipska polica za pomorsko osiguranje izdata je od strane "Lloyda" 1779. godine. Za razvoj osiguranja imovine i lica značajno je donošenje francuskog Trgovačkog zakonika (Code de commerce) 1807. godine, a posebno mjesto zauzima engleski Zakon o pomorskom osiguranju (Marine Insurance Act) 1906.godine.

Na ovom području pominju se: dubrovački Zakon o pomorskom osiguranju (Ordo super assecuratoribus) 1562. godine; Srpski građanski zakonik iz 1844. godine; Hrvatsko-ugarski trgovački zakon iz 1875. godine i austrijski Zakon o ugovoru o osiguranju 1917. godine (koji se primjenjivao kod nas), kojim je regulisano obavljanje poslova osiguranja imovine i lica.

Prvi oblici osiguranja imovine i lica bili su vezani za rizike razbojništva i rizike pomorskih havarija. Međutim, osiguranje je pratilo privredni, tehnički, tehnološki i društveni razvoj u cjelini te se prilagođavalo potrebama i zahtjevima vremena. Tako danas postoje brojne vrste i oblici osiguranja imovine i lica koje mogu da zadovolje potrebe građana, privrednih subjekata i društva u cjelini.

Djelatnost osiguranja imovine i lica obavljaju organizacije za osiguranje. Na tržištu osiguranja se susreće veći broj subjekata koji se bave poslovima osiguranja imovine i lica, pa je potrebno razlikovati subjekte koji obavljaju poslove osiguranja i odgovaraju za izvršavanje ugovora o osiguranju od subjekata koji posreduju u obavljanju poslova osiguranja. Ovi drugi su puno brojniji i pojavljuju se u poslovima zaključivanja ugovora o osiguranju ili u poslovima vezanim za ostvarivanje naknade štete iz ugovora o osiguranju imovine i lica.

Među prvim domaćim organizacijama za osiguranje pominje se "Croatia" koju je osnovao grad Zagreb 1884. godine, a potom se pominju: Beogradska zadruga;  Kreditna i potporna zadruga; Oficirska zadruga; Savez Napretkovih zadruga;  "Srbija"; "Šumadija"; Zadruga hrvatskog radiše; Zadružno osiguranje; Vzajemna zavarovalnica;  koji se pojavljuju kao lokalni osiguravači. Kao opšte jugoslovenske organizacije za osiguranje pominju se: "Balkan" i "Jugoslavija".

U predratnom periodu (do 1988. godine) na području tadašnje Jugoslavije poslovale su slijedeće organizacije za osiguranje (po ABC redosledu):

Ø organizacije za osiguranje:
"CROATIA", Zagreb,
"DUNAV", Beograd,
"KOSOVO", Priština,
"LOVČEN", Titograd,
"MAKEDONIJA", Skopje,
"NOVI SAD", Novi Sad,
"SARAJEVO-OSIGURANJE", Sarajevo,
"TRIGLAV",  Ljubljana i
"VOJVODINA",  Novi Sad.

Ø organizacije za reosiguranje:

"BOSNA-RE", Sarajevo,
"DUNAV-RE", Beograd,
"SAVA-RE", Ljubljana,
"SLAVIJA-LLOYD", Zagreb  i
"VOJVODINA", Novi Sad.

Danas na području Federacije BiH posluju slijedeće (po ABC redu):

Ø organizacije za osiguranje:
ASA OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
CAMELIJA OSIGURANJE d.d., BIHAĆ
CROATIA OSIGURANJE d.d., LJUBUŠKI
GRAWE OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
HELIOS OSIGURANJE d.d., MOSTAR
HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d., MOSTAR
EUROERC OSIGURANJE d.d., MOSTAR
MERKUR OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
LIDO OSIGURANJE, TUZLA
SARAJEVO OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
TRIGLAV BH OSIGURANJE, SARAJEVO
UNIQA OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
VGT OSIGURANJE  d.d., VISOKO
ZOVKO OSIGURANJE d.d., ŽEPČE

Ø organizacije za reosiguranje:
BOSNA REOSIGURANJE d.d., SARAJEVO

Pored pomeutih društava za osiguranje, potrebno je istači da su u periodu od 1995 do 2007. godine na području Federacije BiH privremeno poslovala društva koja nisu uspjela i zbog toga su ugašena:
BOSANSKO NJEMAČKO OSIGURANJE d.d., TUZLA
CAMEL OSIGURANJE d.d., TEŠANJ
NAPREDAK OSIGURANJE d.d., SARAJEVO
UNA-SANA OSIGURANJE d.d., BIHAĆ

 

 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo