INSTITUCIJE OSIGURANJA

Institucije na nivou Bosne i Hercegovine

 

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BiH      

 Dubrovačka 6/II, 71000 Sarajevo

+387 33 554 795

 

BIRO ZELENE KARTE

Derviša Numića 7, 71000 Sarajevo

 +387 33 610 744

+387 33 724 550

bzkbih@bzkbih.ba

 

 

Institucije na nivou Federacije BiH

 

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA

Mehmeda Spahe 5, 71000 Sarajevo

+387 33 253 400

info@fmf.gov.ba

 

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BiH 

Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

+387 33 61 08 97

 nados@nados.ba

 

ZAŠTITNI FOND FEDERACIJE BIH 

 Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

+387 33 843 107

info@zffbih.ba

 

 

Institucije na nivou Republike Srpske

 

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RS

Bana Milosavljevića 8/II, 78000 Banja Luka

+ 387 51 228 910

kabinet@azors.rs.ba

 

ZAŠTITNI FOND RS

Vidovdanska bb, 78 000 Banja Luka

+ 387 51 226 091 centrala

info@zfrs.org