Znanje o osiguranju

OSNOVNI POJMOVI

Premija osiguranja  Novčani iznos (cijena) koji ugovaratelj osiguranja treba da plati za osiguranje  SAZNAJ VIŠE Polica osiguranja Predstavlja osnovnu ispravu u pisanoj formi kojom se određuju prava i obaveze učesnika

Osiguranje životinja

Predmet osiguranja mogu biti zdrave domaće životinje i to: kopitari, goveda i bivoli, ovce i koze, svinje. Osiguranje pokriva sljedeće osnovne rizike: uginuće osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja

Osiguranje usjeva i nasada

Predmet osiguranja mogu biti usjevi, plodovi, livadske trave, ljekovito i ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, voćni, lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršene 6-te godine, vrbe za

Osiguranje stakla od loma

U ovom slučaju osiguranje pokriva bilo koju opasnost. Predmet osiguranja mogu biti sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame slike, ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Predmet osiguranja mogu biti pokretne stvari; novac i druge vrijednosti; zalihe: robe, sirovina, proizvoda, sadržaji muzeja, izložbi i javnih biblioteka. Osiguranje omogućuje zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja: krađe razbojništva

Osiguranje od požara

Predmet osiguranja mogu biti sve stvari (građevinski objekti, inventar i oprema, zalihe sirovina, materijal, poluproizvodi i roba, pokretne stvari u domaćinstvima i sl.) koje su u vlasništvu i/ili posjedu osiguranika,

Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranje  koje obuhvata neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti osigurane osobe dok se nalazi u inostranstvu ili pretrpljenog nesretnog slučaja za vrijeme tog boravka u inostranstvu. Osigurani rizici obuhvataju :

Životna osiguranja

Životna osiguranja su, kao što i samo ime kaže, osiguranja života. To su sva osiguranja kod kojih obaveza osiguravača zavisi od starosti, odnosno životne dobi osiguranika, dužine trajanja ugovora o

Osiguranje od nezgode

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet,