Ne riskiraj, profitiraj

Organizovano informisanje i edukacija potrošača osiguranja (postojećih i potencijalnih ugovaratelja osiguranja i osiguranika) s ciljem da se ukaže na značaj podmirivanja potreba za osiguranjem imovine i lica i posljedicama koje trpe neosigurani subjekti kod kojih su se desile značajnije štete je kontinuirani cilj djelovanja Udruženja društava za osiguranje u F BiH. To je pravac kojim već duži niz godina ide industrija osiguranja u Evropi, kontinuirano nastojeći da poboljša nivo finansijskog obrazovanja i svijest potrošača usluga osiguranja.

Ciljevi kampanje

• povećati svijest potrošača olakšavajući im osnovnu orijentaciju vezanu za finansijska pitanja;
• pomoći potrošačima da pronađu relevantne informacije kada donose važne odluke za sebe i svoju porodicu;
• razviti vještine potrošača i povećati njihovo samopouzdanje u odnosu na finansijske rizike i mogućnosti;
• pružiti potrošačima bolje razumijevanje glavnih karakteristika finansijskih proizvoda;
• proširiti opseg izbora za potrošače i osigurati da donose informisane odluke prilikom odabira finansijskih usluga koje odgovaraju njihovim posebnim potrebama i očekivanjima.

O nama

Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine je neprofitna institucija nastala dobrovoljnim povezivanjem osiguravajućih društava koja posluju na teritoriji Federacije BiH sa ciljem unapređenja struke osiguranja i ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva u skladu sa zakonskim propisima. Osnovano je 30.11.2006. godine od strane jedanaest osiguravajućih i jednog reosiguravajućeg društva (Bosna-Sunce, Bosna Re, Camelija, Croatia, Euroherc, Hercegovina, Lido, Sarajevo, Triglav, Uniqa, VGT i Zovko) i registrovano kod Ministarstva pravde Federacije BiH po Rješenju broj 04-05-2-1711/07 od 12.11.2007. godine.

Pogledaj video

Šta nam je bitno u životu? Šta nam je vrijedno? Zdravlje, porodica, imovina, finansijska sigurnost? Naučite kako osigurati ono što nam je najvažnije, kako prepoznati rizike koje treba prenijeti na osiguravajuće društvo i saznajte više o osiguranju. Pogledajte edukativne video materijale Udruženja društava za osiguranje u FBiH.

11
Broj osiguravajućih društava sa sjedištem u FBIH
14
Broj osiguravajućih društava sa sjedištem u RS i Distriktu Brčko
818.406.451
Iznos ukupne premije svih vrsta osiguranja u BIH (2018. godina) u KM
346.942.115
Iznos riješenih šteta svih vrsta osiguranja u BiH (2018. godina) u KM

Aktuelnosti

Posljednje objave sa naših socijalnih mreža