Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
Identifikacijski podaci
Ciljevi i djelatnost
Statut udruženja
Kodeks poslovne etike
 CILJEVI UDRUŽENJA

• Međusobno povezivanje članova Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja osiguranja i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća.

• Razmjena iskustava među članovima i promoviranje osiguranja putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostavarivanja ciljeva Udruženja.

 DJELATNOST UDRUŽENJA

• Proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja osiguranja i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti.

• Stručno usavršavanje i pružanje pomoći članovima putem organizovanja seminara, savjetovanja, kurseva, treninga i dr.

• Pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti osiguranja, te po potrebi, pribavljanje autentičnih tumačenja zakonskih i podzakonskih propisa i preduzimanje drugih pravnih radnji u svim vrstama postupaka.

• Prikupljanje i evidencija statističkih i drugih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja.

• Predstavljanje članova na međunarodnim skupovima.

• Saradnja sa sličnim Udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

• Obavljanje drugih poslova u okviru Udruženja u skladu sa Zakonom.

 ČLANICE UDRUŽENJA
 ASA osiguranje d.d.
 Aura osiguranje a.d.
 Bosna Sunce osiguranje d.d
 Bosna Reosiguranje d.d
 Brčko Gas osiguranje d.d.
 Camelija osiguranje d.d.
 Wiener osiguranje
 Croatia osiguranje d.d
 Drina osiguranje a.d.
 Dunav osiguranje a.d.
 Euroherc osiguranje d.d
 Grawe osiguranje d.d
 Merkur BH osiguranje d.d.
 Mikrofin osiguranje a.d
 Sarajevo osiguranje d.d
 Triglav BH osiguranje d.d
 Uniqa osiguranje d.d
 VGT osiguranje d.d
 Zovko osiguranje d.d
 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo