Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
Šematski prikaz
Skupština udruženja
Rukovodstvo udruženja
 Radna tijela udruženja:
Odbor za životna  osiguranjaOdbor za neživotna  osiguranjaOdbor za aktuarstvoOdbor za odnose s  javnošćuOdbor za pravna pitanja,  zakonodavstvo i konkurenciju Odbor za računovodstvo i  finansijeOdbor za informatiku i  statistiku Odbor za edukaciju, razvoj  i vezu sa drugim udruženjima Komisija za primjenu  sporazuma  AO
Komisija za sprečavanje prevara u osiguranju
Mirovno viječe
Sud časti

 ŠEMATSKI PRIKAZ ORGANIZACIJE

 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo