Delegacija UDO FBiH u posjeti Udruženju osiguravača Srbije - UDOFBiH