Javnost upoznata sa ciljevima kampanje “Ne riskiraj, profitiraj!” - UDOFBiH