Kako se vrši prenos premijskog stepena u slučaju uništenja, prodaje ili promjene vozila? - UDOFBiH