VRSTE OSIGURANJA - UDOFBiH

Kada govorimo o podjeli osiguranja moramo naglasiti da se najvažnija podjela osiguranja razlikuje prema predmetu osiguranja i odnosi se na osiguranje lica (osiguranje života, zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nezgode i sl.) i osiguranje imovine (osiguranje objekata i stvari, kredita, finansijskih gubitaka i sl.).

U Federaciji BiH, sukladno Zakonu o osiguranju, razlikuju se dvije grupe osiguranja:

  • Životna osiguranja

  • Neživotna osiguranja

Životna  osiguranja su, kao što i samo ime kaže, osiguranja života. To su sva osiguranja kod kojih obaveza osiguravača zavisi od starosti, odnosno životne dobi osiguranika, dužine trajanja ugovora o osiguranju života. Modeli životnog osiguranja mogu se, uvjetno, svrstati u dvije skupine: modeli osiguranja renti (ili periodičnih isplata) i modeli osiguranja kapitala (u principu jednokratne isplate).  Pojavljuje se kao osiguranje za slučaj smrti osiguranika, osiguranje za slučaj doživljenja, te mješovito osiguranje koje uključuje i slučaj smrti i slučaj doživljenja. Pod osiguranje života spadaju još i rentno osiguranje (osiguranja koja obezbeđuju isplatu rente za slučaj doživljenja), te dopunsko osiguranje uz osiguranje života (dopunsko osiguranje može biti samo osiguranje od nezgode ili zdravstveno osiguranje), te druge vrste životnih osiguranja  (isplata osigurane sume za slučaj rođenja, školovanja, vjenčanja i sl.).

Neživotna osiguranja predstavljaju grupu osiguranja koja obuhvataju osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine od požara i drugih nepogoda i druga osiguranja imovine, te osiguranje  imovine u izgradnji, upotrebi i transportu. Tu takođe spadaju i osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, zračnih letjelica i plovila, te druga osiguranja od odgovornosti, kao i osiguranje nematerijalnih oblika imovine.

Zvanični raspored vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja koje može obavljati društvo za osiguranje na teritoriji Federacije BiH propisuje Agencija za nadzor osiguranja u FBiH.

Odluku o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja možete preuzeti OVDJE

NAJUČESTALIJE VRSTE OSIGURANJA: