Kako se vrši primjena stečenog premijskog stepena u slučaju promjene osiguravača? - UDOFBiH