Na koji način se priznaje pravo na premijski stepen u slučaju prekida osiguranja? - UDOFBiH